Ukázka z knihy Dvojplamen v realitě

V obsahu knihy naleznete kapitoly na tyto témata:

Partnerství duší aneb posvátný partnerský vztah

První kroky do nejistoty, vystoupení z komfortní zony

Nová láska zasáhla mé srdce jako šíp.

Hledání cest, co budu vlastně dělat

Podvědomá očista otevírá staré uložené bolesti

Co znamená žít vědomý život

Kvantová energie vs síla myšlenky a slova

Učila jsem se s Kryonem nemyslet jako člověk

Jak se projevovaly podvědomé záznamy a programy v realitě

Energie planety sílí, nové cesty k vzestupu nabízí

Žijeme v uměle vytvořeném konzumním světě
Překonání obav a strachu, co si řeknou ostatní

Vzkaz pro pozůstalé na Zemi

Soubor léčivých poselství ze Zdroje – channell

Partnerské vztahy a jedinečnost role ženy

Naše partnerská podvědomá očista v realitě

Pobyt pro vlastní restart vědomí

Jak se stát vědomou, probuzenou ženou

Energie posvátné sexuality a transformační účinky

Dvojplamen aneb sladění energie partnerů duše

Aktivace posvátného daru
Dary Posvátného ženství a Posvátného mužství

Jak přijmout a pochopit všechny části uvnitř sebe
Energie peněz……….

PŘIJATÝ VZKAZ PIŠ, PIŠ
( A proto vznikla tato kniha. Poselství a vzkazy ze Zdroje vedly mne cestou psaní této knihy aby byla na světě k další osvětě).

„Získáváš odvahu poznanou pravdu sdělit, je správné s ostatními lidmi se podělit.
Tvé zkušenosti, touha a úsilí se pomocí získávaných informací spustily. Uceleně předáš vše, co na světlo se dostat má, každá informace ze života, odvahu a sílu k posunu mnohým lidem dodá.
Máš v sobě nevyčerpatelný zdroj, tak se s ním spoj a usedni za psací stroj. Požádej o splynutí, pouhá mysl tě k psaní nedonutí. Odkládat psaní není třeba, zveřejnit přijatá poslání  pro ostatní je potřeba.

Energie slov z předaných poselství skrze tebe plynoucích, udává směr v situacích budoucích.
Poselství  jež skrze tebe plynou, tak nikdy nezhynou. Sedni si a piš, piš, svým příběhem na cestě posunu mnoha hledajícím duším posloužíš.
Žádný strach, všechny informace předány z tvých vlastních zkušeností jsou a budou, postupně se na listech papíru vyjímat budou.
Piš s nadšením a v tichosti jako myš, vše ostatní nastane, až správná chvíle a čas nastane. Tak jdi do toho, ať už je hotovo.“

Ukázka z knihy

Všichni žijeme v tělech s uloženými dávnými vzorci v podvědomí, které omezují všechny naše vztahy a tím i život na Zemi. Když očistíme sebe, své podvědomí, pomáháme svým životním příběhem k životnímu přerodu a restartu ostatním. Je krásné žit bez omezení, s vnitřním klidem, láskou a radostí.
Co se nachází uvnitř nás a proč se chováme tak, jak se chováme?
Uvnitř každého z nás se nachází uložený záznam všech možností chování, které se po mnoho životů energeticky ukládaly do akášické kroniky naší duše. Vyzkoušeli jsme si tak být dobrý i zlý, a proto jsou v nás uloženy všechny varianty způsobu chování.
Sami sebe dostáváme do nesnází, pokud někoho posuzujeme, soudíme, hodnotíme, protože část v nás, která někdy udělala to stejné, je v nás samotných odsouzena a trpíme i my. Trápíme tak i sami sebe, proto je velmi důležité překonat vliv energie odsuzování a srovnávání, tím se zbavujeme tohoto uloženého podvědomého břemene, které jsme získali samotným vývojem duše.

Co znamená vědomé čtení knihy?
Pozorným čtením a vědomým prociťováním informací v této knize lze dosáhnout otevření uložené pravdy, kterou v sobě všichni máme, dojít k uvědomění si vlastních pocitů a vhledů. Mnoho z vás bude cítit, vždyť já to vlastně všechno uvnitř sebe vím a znám.
Pocítíte svou moudrou část duše a rozpoznáním svých pocitů vyplouvajících z vašeho nitra při čtení projdete vlastní emoční očistou. Dostáváte možnosti k pochopení svých podvědomých vzorců i vzorců ostatních. Psaním této knihy a přijímáním channelovaných poselství se mi stále více a více měnil můj život. Občas to bylo velmi emočně náročné. Procházela jsem další a další očistou uložených obav a strachů. Výsledkem bylo naštěstí stále více se otevírající srdce lásce a vnitřnímu klidu pro příjem poselství (channellingů).

Když jsem toužila podat vám v knize vysvětlení, co je to channeling, přijala jsem tuto odpověď:

„Channeling je pocit, který dáte do slov, je to božský proslov. Z božího poselství laskavost, čistota a dobro vždy plyne. V božských slovech negace vždy zhyne.
Požehnán je ten, kdo překládá čisté pocity srdce svého do jazyka mateřského. Vaše božská část, vaše vyšší „já“ channeluje poselství vždy čistá a ryzí. Odvážný je ten, kdo přijímá svůj vlastní božský šém.“

( channelling–přijímání informací ze Zdroje skrze energetický kanál vlastního napojení, tuto schopnost máme ve svém nitru všichni)

Energie této knihy napomáhá započít procesy energetické očisty, vyššího uvědomění, znovuzrození dotýkající se hluboko každé hledající duše. Přijatá poselství a jejich energie startují cesty k odhalení sebe, své duše v procesu energetického přeladění a znovuzískání své životní síly v plné míře.
Jsem velmi vděčná za přijímané informace a poselství, které skrze mé vědomí přicházejí. Touto cestou jsou mi předávány ukazatele jaké volit kroky, jak uvidět prožívanou tíživou situaci z nadhledu a vlastního prospěchu. Před lety jsem s pocity prázdnoty také nevěděla kudy a kam. Hledáním životních cest otevíraly se nové možnosti, jak objevit svůj nový životní směr.

Na úrovni své duše a svého srdce poznáte, že předávané informace vlastně uvnitř sebe znáte.
Kniha dotkne se pravdy v srdcích všech, kdo uzří moudrost předávaných slov a vět. Předávám láskyplné čtení a přeji vám, ať se vaše životy s novým pochopením životních situací změní.
Z celého srdce mého, posílám lásku a objetí srdce mého. Ať energie lásky pohladí vaše vlásky, otevře vaše srdce zcela a vaše bytost září opět světlem celá. Radostná, něžná a láskyplná energie ať naplní všechna srdce světa, vysílána je všem, ano i těm, kdo v nižších energiích se svou bolestí ještě přebývají, přejme všem, ať se srdce láskou a radostí otevírají.
Vždy máme volbu zvolit správné kroky, aby nám lépe bylo po celé roky. Svým osobním příkladem probouzejme další srdce s jejich vnitřním (božským) pokladem. Energie lásky je kousek Boha v nás, poklad, co vycházet má z každého z nás. Nádechem přijímáme do srdce energii lásky ze Zdroje, výdechem měníme negativní postoje.

Vlastní proměnou otevíráme energetický kanál těla pro své vyšší vedení, pro energii světla, lásky a soucitu, aby mohl začít život v láskyplném pobytu.
Dobro bude zářit z každého z nás, je to skrytá krása všech srdcí v nás. Všichni jsme jedineční a zlatí, to strachy a obavy naše životy hatí. Naučme se je propouštět, sami sobě a všem odpouštět. Předávaná poselství a jejich léčivá energie otevírají vaše srdce lásce tady a teď.
Vědomým čtením přepíšete mnohé emoční zápisy duše, dotknete se hluboko krásy vaší duše. Ucítíte uvnitř pravdu žití, za srdce vás energie lásky chytí, pocítíte velkou úlevu, budete vědět, jaké kroky zvolit kupředu. Náš osobní příběh jsme nazvali Dvojplamen v realitě. Vždyť žijeme obyčejný život v realitě každodenního života.
Zmiňuji i knihy, které měnily můj pohled na život, duchovní přátele a jejich služby, kteří mi pomohli k mému vlastnímu procesu napojení se na svou duši.
Zcela otevřeně uvádím naše postoje, vzorce, bloky, programy a vzájemné reakce na tyto podvědomé energie, které omezovaly náš partnerský život.
Není náhoda, že právě vás, vaše duše ke čtení této knihy svedla.

MÁM ZÁJEM O KNIHU


Další ukázka z knihy:

„Energetické emoční „harampádí ”podvědomí nachází se v každém z nás, je to směs pocitů, které jsme kdy v minulosti prožili a záleží na každém z nás, kdy se rozhodneme, abychom se tohoto energetického vlivu pustili.
V nových energiích planety nastal čas odhalit svou čistotu srdce, vyléčit svou zraněnou duši a ukázat svou pravou tvář.
Soucit, respekt, pokora a úcta k veškerému životu jsou dary laskavosti a dobra v každém z nás.“
Pocítíte jedinečnost své duše, jak pro svého muže, ženu „bohem, bohyní“ být.

PARTNERSTVÍ DUŠÍ ANEB POSVÁTNÝ PARTNERSKÝ VZTAH

Co se děje v partnerském vztahu na úrovni podvědomí

Partnerská láska na počátku vždy krásná je a po nějaké době vždy očista podvědomých programů nastane. Očistný proces je účelem vztahu, láska uzdravuje uložené bolesti, zranění a nastavené postoje u obou partnerů. Nejen ženy, ale i muži mají v sobě malé zraněné dítě a postupně se vyplavují k emočnímu léčení uložené obavy a strachy. Navenek se ale zdá, že nastal nezájem, nezdary a nepřekonatelné krachy. Ve vztahu po nějaké době soužití vyplouvají staré bolesti navzájem, mnozí se divíte, protože nevíte, proč vyplouvá zlost, hádky a nezájem.
Každá žena má velký dar. Svým mateřským pochopením, intuicí a soucitem je pilířem v budování vztahu. Žena svého muže s láskou a podporou k harmonickému soužití vede. Především citlivé vnímání ženy je darem k pochopení očistného procesu podvědomých vlivů ve vztahu.
Veškeré negativní pocity, které jsme kdy ve vztazích cítili nebo cítíme jsou pouze naše, jsou uložené v našem nitru. Kdysi jsme je zažili a energeticky se v paměti duše uložili, jinak by bolestné situace v našem životě nebyly. A proto se nám bolestné situace dějí, vzájemným zrcadlením mají dojít emoce do vědomí k pochopení, k propuštění a k vyléčení. Je to proces o sebereflexi a vlastním úsilí, abychom dosáhli podvědomé emoční očisty a životního nadhledu.
Vždy se ptejme sami sebe, po konfliktu nebo bolestné situaci, co cítíme za pocit např: odmítnutí, opovržení, smutek, ublížení, zlost, křivdu, nevděk, nenávist, zoufalství, bezmoc, marnost a napište na papír, takto si pomáháme uložené pocity rozpoznat a dojít k pochopení, že se v dané situaci mají pouze z našeho nitra různé tíhy vyplavit. Nic se nám neděje náhodou vše má svůj důvod.
Každá situace nám všem vlastní pocity ukazuje a emoce k rozpoznání nastavuje. Jsou to pocity uvnitř nás, jsou naše, okolí neví, jak a co cítíme, zda pochybujeme nebo se uvnitř bojíme. Veškeré pocity, které cítíme, jsou pouze naše a mě samotné pomáhalo popsat si je, abych poznala, proč se tak cítím, které uložené pocity si nepříjemnou situací vlastně léčím. Jak jinak vyplavit křivdu než ji opět v nějaké situaci znovu prožít. Jak jinak vyplavit odmítnutí než být odmítán.
Bolestí máme v sobě uloženo všichni mnoho a v nové energii planety nastal čas vše pochopit a správně svůj postoj k životu uchopit.
Nejsou kolem nás viníci, pouze duše, které různými negativními situacemi vyplavují a léčí uložené bolesti naší duše. Právě tak se uložené bolestné pocity mají z nás vyplavit, abychom si je mohli uvědomit. Nikdy není náhoda, co se nám děje, každá situace „léčí“ uložené bolestné emoce i pocity beznaděje.
Kdo toto pochopí, tak od boje s druhými ustoupí a v klidu si uvědomí, jaké pocity měla situace vypustit na povrch k pochopení, jaké emoce ze svého života propouští. Situace se přestanou opakovat a vy se můžete po nějakém čase opět zaradovat. Změníte k ostatním svůj přístup, své postoje a reakce. Upustíte od role ublížené oběti. O tomto jednoduchém procesu nemají mnozí ponětí.
Nyní je jen a jen na každém z nás, abychom vyplavované pocity pochopili a nastavené postoje a programy navždy opustili.

MÁM ZÁJEM O KNIHU, CHCI SI JI KOUPIT

 

Miluji můj krásný život, mým posláním je pomáhat s odhalováním a přepisem podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pomáhám všem, kteří chtějí odhalit a pochopit, co a proč se nám v životě vlastně děje. Zcela zdarma pro vás vkládám léčivá poselství ze Zdroje na můj blog a rozesílám vám přijatá channelovaná poselství e-mailem. Pořádám vysokovibrační semináře a přijímám pozvánky na lektorské přednášky. Nabízím vám osobní sezení - vysokovibrační meditační proces vnitřní proměny a aktivace Můj příběh a více informací tady Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma Máte již mojí knihu se souborem poselství ze Zdroje? Kniha Dvojplamen v realitě
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.