Procesy sebeléčení, “ vnitřního hojení” v proudu nových energií

Procesy sebeléčení, “ vnitřního hojení” v proudu nových energií

Vyplouvají emoce různých forem strachu uložených v podobě zápisu z dávných dob minulosti.

Procházet vědomě očistnými emočními vlnami vnitřních změn napomáhá otevřít správný směr, ano, nejtemnější hluboko uložené energie chtějí v nových energiích ven.

Všichni, kdo se cítíte odlišní , jiní, osamoceni, smutní a divní oproti ostatním se nacházíte v očistném procesu k vytvoření posvátného prostoru pro otevření darů posvátného ženství, mužství ve vás.

Možná máte pocit, že se to děje znovu a stále dokola….a ptáte proč?
Protože jste připraveni postoupit … S vaší narůstající vibrací vědomí jste připraveni jít hlouběji a hlouběji do „starých“ omezujících záznamů.

Rozpoznáním svých částí, přijetím emocí, odevzdáním se procesu a být sám/a se sebou vás „nadlehčí“ a můžete být naplněni další dávkou vibrací vnitřní moudrosti posvátného ženství, mužství. Budete vyneseni na vlnu pochopení, radosti, volnosti, naděje, odvahy a spokojenosti.

Ano, to co se vyplavuje je strach, strach a zase strach. Možná také
cítíte ve vlnách tuto energii ve svém celém těle v této době


Je mnoho forem energií strachu, které vyplouvají napovrch, v této nové době plné změn k uvolnění a rozpuštění…Čas na odpočinek a sám/a na sebe je téměř nutný…

Rozpoznáním, přijetím jakékoli formy strachu nebo přijatého přesvědčení již vytváříte posvátný prostor vlastní jedinečnosti a proto uvádím některé z nich:
(moje doporučení: vypište si ty formy strachu, které si uvědomíte – rozpoznáte v sobě a papírek spalte)

Strach z neúspěchu – je uložený, protože jsme v mnoha životech neuspěli a nyní nás brzdí tento zápis zkoušet nové věci, hněv na sebe je průvodním jevem chování

Strach ze zklamání – je uložený, protože jsme prošli mnohokrát hlubokým zklamáním a nyní nás brzdí být otevření – uzavřenost, nespokojenost je průvodním jevem chování

Strach z nepřijetí – je uložený, protože jsme mnohokrát nebyly přijaté takové jaké doopravdy jsme, brzdí nás v opravdovosti – nyní je opatrnost a zdrženlivost průvodním jevem chování

Strach z ublížení – je uložený protože nám bylo ubližováno a v mnoha životech s námi bylo krutě zacházeno – průvodní jev chování je ostražitost, vyhýbání se lidem, strach z lidí, i hledání viníků

Strach být vidět – je uložený, protože jsme se v minulosti museli skrývat – průvodní jev je skrývání se s pocity “ a koho to bude zajímat, nikoho to nezajímá“

Strach ze selhání a trestu – je uložený, protože v mnoha životech jsme byly za vnitřní pravdu trestáni, tento zápis evokuje vystrašenost a přesvědčení
“ nemohu něco udělat, ve zlém se mi to vrátí, budu potrestán/a

Strach z křivdy – je uložený, protože nám bylo mnohokrát ukřivděno – s těmito pocity viníme ostatní okolo nás, dějí se nám křivdy i v tomto životě, rozpoznáním křivdy uložené v sobě negativní situace ustanou

Strach ze zrady – je uložený, protože jsme byly mnohokrát zrazeny – přitahuje situace, ve kterých pocítíme zradu, jak jinak poznat uloženou energii zrady, než být někým zrazen v realitě

Strach z kritiky, z opovržení – je uložený , protože jsme byly kritizováni, bylo námi za naše dary, vhledy a vize opovrhováno – v tomto životě pociťujeme kritiku, odsuzování a opovržení nejen od svých blízkých

Strach z odmítnutí – je uložený, protože jsme byly společností odmítáni – časté pocity odmítnutí prožívané v tomto životě, přesvědčení “ nikdo mi nerozumí, nikdo mne nechápe

Strach z vyjádření – je uložený, protože nám vyjádření bylo zakazováno a v tomto životě se bojíme mluvit o svých vhledech, vizích, schopnostech – máme pocit “ je to troufalé „

Strach z odsouzení – je uložený, protože nás mnohokrát odsoudili i k trestu smrti za “ čarodějnictví ”, tento energetický zápis nám brání pokročit v otevření se vnitřním darům, talentům a schopnostem – přesvědčení nemohu, nedokážu to, nezasloužím si na duši klid

Strach ze samoty – je uložený, protože jsme musely žít na okraji společnosti, vyhoštěni všemi – bojíme se jít za svým štěstím, bojíme se být sami

Strach z přehlížení – je uložený, protože jsme nebyly přijaty a byly jsme přehlíženy všemi a celou společností – tento pocit se projevuje i v tomto životě, máme pocit, že jsme přehlíženi, že nikoho nezajímáme

A z toho všeho pramení prožívaný hluboký smutek v nás.

A to vše si naše buněčná paměť pamatuje, tyto energie jsou v nás formou zápisu uloženy a my vše postupně rozpoznáváme a čistíme do větších hloubek v této nové době.

Aby se tyto zápisy “ očistily” musíme je rozpoznat, a jak jinak je rozpoznat, než, že nám ostatní okolo nás způsobí “ podobné prožitky” k jejich vyplavení.

Vzájemné zrcadlení nám vyplaví do vědomí z podvědomí vždy to, na co jsme připraveni. A tak situacemi kolem sebe pocítíte odmítnutí, opovržení, nepochopení, odsouzení, ublížení, zradu, křivdu, strach apod.

Tehdy, kdysi dávno v minulosti započalo ukrývání pravdy o tom, kdo skutečně jsme a vznikaly ochranné energie strachu, programy a přesvědčení, které mají být uvolněny.

Možná naleznete v každodenních situacích program, který vás brzdí na vaší cestě. Pamatujte to nejste vy, jsou to pouhé zápisy.

Programy a přesvědčení
Já nejsem dost dobrá – program musím se snažit a i když se snažíte nejste spokojeni
Já to nedokážu, nezvládnu – “ nezvládl/a jsem to a nedokázal/a, ostatní jsou lepší než já, nejsem dost dobrá/ý, připravená/ý

A odtud, z hlubin nitra vyplouvají související emoce hlubokého smutku, zoufalství, bezmoci, odporu, znechucení, beznaděje a nebezpečí.
Vše je pouhá energie různých forem uloženého strachu. Kdysi došlo k potlačení a uzavření své jedinečnosti, která se pod nánosy energetické tíhy ukrývá.


Vše má být postupně uviděno, rozpoznáno, přijato, objeveno a to s láskou a odpuštěním sobě a všem.

Porozuměním sám sobě, svým emocím, postojům odhalujeme opravdovost kým doopravdy jsme a proč jsme tady. Otevíráme své schopnosti, talenty a posvátné láskyplné dary.

Mnohokrát jsem tím prošla i já dokola a postupně vše začalo slábnout a negativní situace se přestávaly s novými kroky dít. Je to proces emočního sebeuzdravení a všechny potlačené části omezující naši sebedůvěru, sebeúctu, vnitřní moudrost, soucit, nadhled a u žen dar dokonalého mateřského citu posvátného ženství musí ven, pro naplnění radostného poslání v tomto životě.

Emoční očistné vlny jsou odpovědí na naše vnitřní touhy být tím, kým doopravdy jsem.

V této nové době již není potřeba se bát své vnitřní síly posvátného ženství, jsou to dary jemnosti, něžnosti, zranitelnosti, půvabu, citlivosti, soucitu a odvahy k probuzení vnitřní moudrosti a dokonalosti, které se probouzejí v každé ženě, která prochází vědomými procesy vnitřních změn pro propojení harmonických vztahů.

Vědomá žena je zámkem a vědomý muž je klíč k darům posvátného ženství a mužství. Spolu oba vědomě tvoří a zvyšují nejen své vibrace, spolu tvoří jeden velkolepý celek pro vyšší plán zde na Zemi..

Ve svém okolí možná necítíte soulad v komunikaci ani podporu, jste však tam, kde vaše esence má být a podporovat ostatní ženy a muže.

Pro podporu v tomto procesu se setkáváme ve skupinách a sdílíme svou cestu a zkušenosti navzájem, aby byly všem, kdo slyší volání své duše opět plně zpřístupněny vibrace ženy bohyně s dary posvátného ženství.

Cítíte tak svou jedinečnost, opravdovost a rezonujete s moudrostí pravdy uložené uvnitř vás a vzniká naděje velkolepého vnitřního prostoru pro vás.

Osobním setkáním vytváříme společnou vibrací posvátný prostor v každé z nás, a to v plné podpoře pro vnitřní krásu v nás.


Tento ukotvený posvátný prostor vibrací přenášíme do situací každodenního života a tento prostor pak stále více a více narůstá a otevírá pradávnou hlubokou moudrost posvátné ženy uvnitř nás.

Důvěra v sebe je to, co každá žena hledá, vnitřní moudrost stále narůstá a kdysi potlačené vědomí ženy bohyně žádné z nich spát nedá. Procházením hlubokými sestupy do vlastních emocionálních traumat dochází k několika krizovým bodům a vtažení do hlubokého samoléčení a probuzení každé z nás.

Vylézt z úkrytu a být tím kým doopravdy jsme je ten nejdokonalejší naplňující směr.

Kniha Dvojplamen v realitě – soubor poselství ze Zdroje, více informací zde
Vysokovibrační meditace, cesta k vaší jedinečnosti, více informací zde
Vysokovibrační obrazy v reprodukci, více informací zde

1.10.2019

Miluji můj krásný život, mým posláním je pomáhat s odhalováním a přepisem podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pomáhám všem, kteří chtějí odhalit a pochopit, co a proč se nám v životě vlastně děje. Zcela zdarma pro vás vkládám léčivá poselství ze Zdroje na můj blog a rozesílám vám přijatá channelovaná poselství e-mailem. Pořádám vysokovibrační semináře a přijímám pozvánky na lektorské přednášky. Nabízím vám osobní sezení - vysokovibrační meditační proces vnitřní proměny a aktivace Můj příběh a více informací tady Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma Máte již mojí knihu se souborem poselství ze Zdroje? Kniha Dvojplamen v realitě
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.