Pojem Dvojplamen

Channeling 21-5-2018

Každá duše má plán, mnoha zkušenostmi v životech projít a cestu ke znovu spojení s Vyšším já, v dualitě najít.

Na počátku duše sjednocenou byla, příchodem na planetu Zemi závoj zapomnění dualita vám nastavila.

Každý sám za sebe, život za životem svou druhou polovinu, své Vyšší já, svou moudrou část ve vašem nitru hledáte.

Hledání započne v určitém úseku vašeho života, kdy po smyslu života, po klidu na duši a lásce pátráte.

Vnitřní pocity Vás pohání nalézt vnitřní klid, radost, štěstí, lásku a smysl života. Vaše duše vás vede k nalezení sám sebe, svých darů, talentů, vnitřního klidu a míru.

Vaše duše touží po napojení a otevření vašeho srdce,  silně toužíte prožívat smysluplné hodnoty.

Získanou rovnováhou polarity ženství a mužství v sobě dochází ke sladění duše s tělem.

Na úrovni duše víte, že i negativní prožitky posilují  a odhalují duši k vašim vnitřním hodnotám.

Vnitřní touhou a vlastní proměnou přitahujete partnerskou duši s kterou jste připraveni „léčit „buněčnou pamět navzájem.

První pradávná partnerská zkušenost na planetě Zemi vám sílu přitažlivosti a touhu po tvořivosti dala okusit, avšak bolestné zkušenosti  z mnoha životů vytvořily v Akášické kronice zápisy pocitů smutku, žalu, bezmoci, beznaděje, obav a strachů.

Podvědomé zatížení se mělo o dlouhodobé rozdělení vašich duší pokusit. Vaše dva vědomé proudy energie nebo-li dva plameny vašich duší, dvě ohromné síly vašeho nitra, určené pro propojení ke splynutí, byly podvědomou tíhou a energií strachu uzavřeny.

Vaše síla je ukrytá ve vašem nitru, je to Posvátné ženství a Posvátné mužství, aktivací těchto vnitřních darů prožíváte Posvátné partnerství. Vztahy dvojplamenů jsou spojením dvou mohutných proudů této tvůrčí síly.

Do dalších životů vaše duše vždy měli společný plán, očistit svou duši od zápisů tíhy, strachu a bolesti, avšak vstupem na Zemi, závoj zapomnění blokoval rozpoznání sama sebe.

Ve staré energii byla malá možnost očisty duše, svého podvědomí. Nyní jsou v nové energii planety velké možnosti odkrýt a vyléčit svou duši.

Vědomou očistou duše, otevřením svého srdce se ve velkém měřítku v této době znovu spojují partneři duše. Spojením dvou plamenů vyrovnané vnitřní božské síly vznikají vztahy dvojplamenné. Dvojplamen dodává energii ostatním k probuzení a spolutvoření. Síla lásky a myšlenky je hybnou silou k tvoření v realitě. Zažehnout plamen své duše je o sebereflexi a o sebeléčení svého zraněného nitra. Energie dvojplamene vyživuje a posiluje jedinečnost vaší duše, vaší božskou esenci v realitě.

Zápisy prožitých traumat duše vám svou energií bránili, abyste se se svou partnerskou duší spojili. Mnoho životů žili jste v různých rolích blízko sebe a hledali jste cesty jak očistit nejprve sami sebe.

Energie hluboko uložené podvědomé tíhy duše, postupně a nečekaně v různých situacích k očistě vyplouvá, překážky a neshody vám k očištění podsouvá. Nové energie planety vám dávají nové obrovské možnosti vnímání a rozpoznání očistného procesu.

Existovalo mnoho nástrojů temných sil pro zastavení transformace vedoucí k nesvobodě a zotročování lidí. Poslušné nesvobodné ovce uměle udržované v energii různých strachů. Kdo má strach, ten poslouchá. Očistit podvědomou tíhu bylo vždy součástí inkarnačního plánu.

Je potřeba si uvědomit, že každé znovuprožití negativních situací nás vede k rozpoznání, k pochopení prožitého pocitu, k jeho očistění a spojení naší duše s tělem. Nikdo není v negativních situacích obětí ani viníkem, zrcadlením vzájemně čistíme svá zraněná nitra. Při spojení duše a těla nalézáte pocity naplnění a všechny smysluplné hodnoty života. MN

Channellované poselství:

Na počátku vašeho bytí byl krutostí tehdejší moci, muž od ženy násilnou smrtí ze světa odveden.

V realitě života se proto opakují dokola různá emoční rozladění, nechuť, zmatek, smutek, strach, fyzická bolest a spolu s ní beznaděj, pocity bezmoci, opuštění, zrada, křivda, omezení a pocity zoufalství.

Uložené bolestné zápisy uzavíraly duši a srdce do ulity.

Pod tíhou bolestných zápisů a vašich pocitů, nemohla po několik životů vstoupit duše v plné síle a své jedinečnosti, do bezpodmínečné lásky a tvořivosti.

Vybaveni těmito zápisy hledáte svou druhou polovinu, cítíte, že někde musí být, protože jedním, jste kdysi dávno museli být.

Přitažlivostí, touhou a láskou svou doplňující polovinu duše hledá a poznává, že nejprve sama sebe hledá.

Očistou a propojením kráčí duše s tělem opět spolu ruku v ruce, probíhá vaší duše evoluce. Dvojplamenné duše mají naplnit vyšší společný plán.

 

Na této cestě vnitřní proměny otevřel se mi nový tvořivý životní směr a poslání, předat světu na vlastním příběhu, jak nám podvědomí kladlo v realitě překážky, jak síla lásky dvou lidí překoná vše, o čem ani netuší, že ve svém podvědomí uloženo má.

V knize předávám ukazatele, jak mohou muž a žena, Bohem, Bohyní navzájem sobě být,  jak za svou vnitřní proměnou, měli bychom jít.

Jak měnit sebe, postoje, bloky a vzorce, kterých se pouze rozum pustit nechce. Jak podporu obdiv, lásku, úctu a prostor žena umí muži dávat, aby mnoho obdivu, pozornosti a lásky mohla zpět mnohonásobně dostávat.

Změnila jsem sebe a svůj vnitřní svět, očistila svou duši.

Jsem šťastná, že jsem šla cestou velkých změn a snažila se nové kroky zkusit.

Za odměnu našli jsme každý sám sebe a spojili své vnitřní síly dvojplamene.

To, jak se po očistném procesu cítíme, a kolik vnitřní radosti a štěstí prožíváme z celého srdce přejeme vám všem také zažívat.

S objetím Marcela a Winca

Kniha Dvojplamen v realitě. Až přijde čas vaší vnitřní proměny, budete připraveni. více informací zde

 

 

Miluji můj krásný život, mým posláním je pomáhat s odhalováním a přepisem podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pomáhám všem, kteří chtějí odhalit a pochopit, co a proč se nám v životě vlastně děje. Můj příběh a více informací tady Zde si stáhněte můj eBook zdarma Koupit knihu
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.