Lemurijské sesterstvo, I. setkání 23.6.2018

Vyšehrad, Staré purkrabství 23.6.2018
Obrovské poděkování nás všech patří Marušce Kuchařové a kryonovu týmu za sdílení informací a zprostředkování setkání.

Do začátku našeho setkání zbývaly tři hodiny času, které jsem si krátila procházkou po Vyšehradě. Solar plexus, energetické centrum v oblasti žaludku, najednou pracovalo na plné obrátky, to procházely skrze mne dávno uložené emoce smutku, opuštění a odloučení k transformaci.

Seděla jsem na lavičce a vědomým dechem na klidném místě odevzdala jsem se energetickému očistnému procesu. Když energie tíhy odezněly, pomyslela jsem na přínos „sesterského“ setkání.

„Ne náhodou“ jsem se na místo dostavila v 10 hodin, začátek byl ve 13 hodin, nyní vím, že přeladění vnitřních energií a příjem poselství k setkání byla synchronicita událostí.

Tři hodiny čekání utekly a já dojatá poselstvím vstoupila do sálu, kde přicházející ženy svou přítomností vytvářely nádhernou láskyplnou energii, cítila jsem krásné pocity v celém těle, až mi docházely slova.

 

Poselství pro Lemurijské setkání:

Drahé ženy,
sešly jste se dnes, abyste společně oslavily Božskou moc a sílu v sobě, v této nádherné, nové době.

Aby podporu jste si navzájem dodaly a odvahu k vlastnímu projevu duše jste dostaly.

Uzavíráte kapitolu starých uložených trápení, strachů a bolestí, ať již vám životní cestu neklestí.
Společně otevíráte novou energetickou bránu v sobě, aby vaše pradávná síla projevila se v této nové době.

Mnoho utrpení bylo uloženo ve vás a nyní nastal čas, společnou energií propojit a otevřít pradávný uložený dar ve vás.
Každá z vás nese pro planetu Zemi ojedinělý dar, za účelem pomoci lidem a planetě Zemi, byl ve vás po věky věků uchován.

Jste průkopnice s pradávnými schopnostmi a přišla vaše chvíle, projevit své dary v plné síle.
Mnoho lidí nebude si vědět rady, světlo vaší duše pomáhá všem teď a tady.

Ženy krásné, ženy milé, nadešla vaše chvíle ukotvit vaše pradávné dary a přednosti, a proměnit je ve ctnosti.
Ano, jste vyslanci z Hvězd, tak jest.

Vaším světlem, esencí, paprskem sebe, tvoříte na Zemi Nebe.

Procházíte vlnami vlastního očistného procesu a my jsme stále s vámi v němém úžasu.
S obdivem hledíme na vaše odhodlání vstupovat do bolestných hloubek podvědomí a vynášet je na světlo, do vědomí, k energetickému rozpuštění.

V proudu vlastního očistného procesu vaše duše volá:

„Jsem tu, abych plně sestoupila v celé své jedinečnosti a kráse, a své světlo, dary a schopnosti projevila skrze tělo po velmi dlouhém čase“.

Afirmace k přepisu energií:
„Já jsem bytost obdařena soucitem, úctou, respektem a láskou k veškerému životu, projevuji svou Božskou část a probouzím v každém srdci uloženou Božskou „dobrotu“.

Já jsem obdařena vnitřní radostí, klidem a mírem,  já jsem nápomocna planetě Zemi a mnoha lidem.

Já svítím světlem svým a probouzím světla ostatních“.

Požehnáno je vaše odhodlání, váš život a vaše energetická práce, milé sestry.

Posíláme hvězdné objetí, slzy obdivu a dojetí, jsme stále s vámi.

 

Miluji můj krásný život, mým posláním je pomáhat s odhalováním a přepisem podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pomáhám všem, kteří chtějí odhalit a pochopit, co a proč se nám v životě vlastně děje. Zcela zdarma pro vás vkládám léčivá poselství ze Zdroje na můj blog a rozesílám vám přijatá channelovaná poselství e-mailem. Pořádám vysokovibrační semináře a přijímám pozvánky na lektorské přednášky. Nabízím vám osobní sezení - vysokovibrační meditační proces vnitřní proměny a aktivace Můj příběh a více informací tady Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma Máte již mojí knihu se souborem poselství ze Zdroje? Kniha Dvojplamen v realitě
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.