Kniha Dvojplamen v realitě

Až přijde váš čas vnitřní proměny, budete připraveni

S hlubokou vděčností a láskou je tato kniha věnována všem lidem hledajícím vnitřní klid, radost, lásku a
jedinečnost své krásné duše.

Předávám vám náš otevřený osobní příběh a soubor přijatých channelovaných poselství, které nám byly velkou pomocí k vnitřní bolestné emoční proměně, k harmonickému soužití nás dvou.

Jak proměnou svých omezujících podvědomých postojů a přesvědčení měníme sebe, své vztahy a celou naši
realitu.

Vědomým čtením přepíšete podvědomé emoční zápisy duše a dotknete se hluboko krásy vaší jedinečné duše. Ucítíte ve svém nitru pravdu svého žití, za srdce vás energie poselství chytí, pocítíte úlevu, budete vědět, jaké kroky zvolit kupředu.

Užijte si proces energetického sladění duše a těla v realitě.

S láskou Marcela

Ukazatele jak harmonizovat traumata osobní i rodové linie.

Kniha obsahuje informace a ukazatele k procesu vnitřní emoční proměny.

A teď vzhůru k naladění se na vaši krásnou duši. Energetická emoční očista podvědomé zátěže může čtením pomalinku začít.
Energie vložená do každého slova vaší duši léčí a volá.

Proč dvojplamen v realitě?

Od začátku našeho vztahu jsem cítila, že k sobě patříme, že můj muž má uvnitř sebe vše, co já vlastně hledám. Vyrovnanost, svobodu a vnitřní klid. Všechno to, co jsem já tolik chtěla.

Prožívali jsme spolu nádherné chvíle plné porozumění, otevřenosti smíchu a radosti. Naší věkovou překážku jsem nechtěla v té době vidět. Líbila se nám každá chvíle, kterou jsme mohli být spolu.

Postupem času vyvstávali v různých situacích okolnosti a v mé mysli pochybnosti, proč spolu vlastně nemůžeme být. Emoční i fyzické bolesti přicházely v různých časových intervalech a tím sílilo i moje přesvědčení, že se jednoho dne musíme rozejít a jít každý svou cestou.

Věděla jsem, že dvojplamen je vztah partnerů duše, kde se cítí doplněn jeden druhým. Ale nejprve musí dojít k překonání překážek a já jsem moc chtěla vědět jakých.

Hledala jsem, co se párům duše vlastně děje, jak to vypadá v realitě, v každodenním životě a jak vše zvládnout. Moje hledání, poznání, vlastní zkušenosti a jak nás odhalení podvědomých příčin provedlo procesem vlastní proměny, uvádím v této knize. Tři roky jsem byla vnitřně vedena předat informace o vnitřních odhaleních a sladění duše a těla v realitě.

S vděčností a láskou vám naše zkušenosti předávám Marcela

Neumím slovy vyjádřit, jak moc mi pomáhala poselství, která jsou součástí této knihy. Miluji a jsem milován.

Ze srdce krásný život přeji i vám

Winca

 

 

Recenze na knihu

Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou ojedinělý soubor poselství z duchovních sfér, které po několik let přijímala a nadále přijímá Marcela Zvolánková. Vězte, že Marcela je jednou z nás, obyčejnou ženou, která touží po radosti, zdraví, štěstí a lásce.Její životní příběh je součástí knihy, která nyní navíc může posloužit nám všem.

Stačí knihou zalistovat a zastavit se právě tam, kde nás to zaujme.  Nebo číst hezky od začátku, s přestávkami, jak si budeme jednotlivá témata zpracovávat. Marcelu znám osobně, předala mi krásné poselství ve chvíli, kdy jsem měla určité pochybnosti, hledala jsem odpovědi na své otázky.

Přeji i Vám, milí čtenáři, abyste si v knize či při osobním setkání s Marcelou našli to, co v danou chvíli potřebujete. Život je krásný dar a stojí za to jej žít vědomě.

Vlasta Fišrová
redaktorka Kláštereckých novin 

 

Milá Marcelko,

rád bych poděkoval za knihu, kterou jsem si přečetl s velkou chutí a radostí. Napsal ji skutečný Mistr.
Obdivuji Tě a skláním se před Tebou, co jsi vše prošla a poznala, kam až jsi došla.

Knihu Dvojplamen v realitě budu rád šířit mezi připravené, do rukou těch, pro které je Tvá kniha určena. Ze srdce přeji krásný čas ! 
Milí čtenáři z této krásné nadčasové knihy cítím opravdovost a upřímnou touhu sdílet channelovaná poselství a vlastní zkušenosti s připravenými. Kniha nabízí inspiraci, poučení a naději na život plný radosti, štěstí a lásky.

Každý má aktuálně jiné téma “na řadě" a proto jsem tuto knihu četl tak, že jsem sledoval hlavní text a jen tam, kde jsem cítil potřebu jít aktuálně do Channelingů, jsem se ponořil hlouběji. Tímto způsobem můžete knihu číst i vy. Každý nalezne vždy to, co je pro něho aktuální.

Tahle kniha tak neskončí nikdy na polici ale bude po dlouhou dobu vaším průvodcem, vždy ji budete chtít mít po ruce.

Mojmír Čalkovský
specialista na posvátnou geometrii

Ukázka z knihy

Všichni žijeme v tělech s uloženými dávnými vzorci v podvědomí, které omezují všechny naše vztahy a tím i život na Zemi. Když očistíme sebe, své podvědomí, pomáháme svým životním příběhem k životnímu přerodu a restartu ostatním. Je krásné žit bez omezení, s vnitřním klidem, láskou a radostí. Co se nachází uvnitř nás a proč se chováme tak, jak se chováme?

Uvnitř každého z nás se nachází uložený záznam všech možností chování, které se po mnoho životů energeticky ukládaly do akášické 1 kroniky naší duše. Vyzkoušeli jsme si tak být dobrý i zlý, a proto jsou v nás uloženy všechny varianty způsobu chování.

Sami sebe dostáváme do nesnází, pokud někoho posuzujeme, soudíme, hodnotíme, protože část v nás, která někdy udělala to stejné, je v nás samotných odsouzena a trpíme i my. Trápíme tak i sami sebe, proto je velmi důležité překonat energie odsuzování a srovnávání, tím se zbavit tohoto uloženého podvědomého břemene, které jsme získali samotným vývojem duše.

Pozorným čtením a vědomým prociťováním informací v této knize lze dosáhnout otevření uložené pravdy bytí, kterou v sobě všichni máme a k získání uvědomění si vlastních pocitů a nových vhledů.

Mnoho z vás bude cítit:" vždyť já to vlastně všechno vím a znám." Pocítíte svou moudrou část duše a rozpoznáním svých emocí vyplouvajících z vašeho nitra při čtení, budete procházet vlastní emoční očistou.

Dostávají se k vám ukazatele k pochopení svých podvědomých vzorců i vzorců ostatních.