Kalimeta 23.3.2019 , poselství v 11:11 hod

Poselství Kalimeta 23.3. a 24.3.2019

Přijato v 11:11 hod  (doba trvání 22 min do 11:33, i energie čísel nám napomáhala v procesu vnitřních změn)

Vážení v tomto novém čase setkáte se za posvátným účelem opět a zase. Tímto setkáním má vaše duše v plánu aktivovat mnoho vnitřních darů, vaši pradávnou posvátnou energetickou bránu.

Každý z vás společným setkáním duší jde vstříc svému plánu, ano, vstříc novým krokům a novému ránu.
Již není se čeho se bát, mnoho pomoci vám na cestě mohou jiné bytosti dát. Spojujete se teď, jako duchovní rodina, podporujete sebe navzájem, cítíte, že není již nezájem.

Mnoho lidí pátrá, tápe a hledá, proto jste tu vy, pomozte ostatním, prosím. Každý máme svůj jedinečný dar, každý skrze
posvátnou moudrost duše má být planetě Zemi odevzdán.

Vaše duše stály frontu na to, aby jste zde mohly být, v tomto životě žít a v nových energiích svůj plán uplatnit.

Konkurence mezi vámi není, přišli jste si navzájem pomáhat, není třeba se ničeho obávat.

Život se vám dle vesmírných pravidel poskládá, vy víte, že ukazatele vám chodí každým dnem. Vy to víte, vidíte, slyšíte, cítíte. Pamatujte, pouze vaším srdcem to uzříte a vaši duši uctíte.

Nyní se aktivují kódy skrze vaše pole navzájem, podporujete každý každého, aby projevu duše dosáhl každý z vás. navzájem.

Jedinečné propojení těchto duší málokdo z vás tuší, jaký naplňujete velkolepý plán. Se svou posvátností hýbete
světem, budete příkladem všem i dětem s novou úrovní vědomí, kde soucit, respekt, pokora a láskyplné přijetí bude příkladem pro všechny, a budou padat slzy dojetí.

Vy jste ti vyvolení v řadě průkopníků změn. Ano, uchopte svůj nový směr. Velká vesmírná podpora je tu s vámi.

Ano, přijímám spojení a otevírám se svému vyššímu moudrému já.
Ano, je to část božství a přijímám ho naplno do svého těla, to je to, co moje duše vždy chtěla, po čem toužila a co si přála zde vykonat.

Úleva lehkost a žádný strach, to vše se právě teď proměnilo v prach a vy se svou novou sílou půjdete všemu vstříc, předáte vše, co máte tomuto světu sdělit a říct. Nebudete se již bát, nemůže se vám nic stát. Hojnost vám vesmír dá v plné míře, udržte se v této víře.

S čistotou srdce hojnost přichází a právě teď mnoho nesnází odchází. Jste kanálem pro příjem vesmírné energie ze Zdroje s propojením s Matkou Zemí. Ze Země vyvěrá energie skrze vaše tělo do kosmu a zase zpět. Vše se mění teď hned.

Jste kanálem, přijímačem a vysílačem, energie skrze vás nyní proudí, to, co právě harmonizuje vaši duši a tělo, to se
tady dít mělo. A tak to je, mění se mnohá vnitřní nastavení a postoje.

Již rozum nebude bránit všem nyní otevřít svůj vnitřní šém, svůj Svatý Grál a cítit se jak Královna a Král. Hlubokými nádechy a výdechy přijímáme svou životní sílu. S výdechem odchází a mění se vše ve světlo, to, co již nepotřebujeme dokola znovuprožívat.

Ano přeji si volnost ve svém životě žít.

S volností přichází hojnost, radost a zdraví a to je to, co vesmírné duše na tomto světe baví. Přijměte
toto do svého pole, již vás nic nebude držet dole.

Já jsem velkolepý/á, já jsem posvátný/á, já jsem jedinečný/á.
To vše si odnášíte dnes s sebou. Mnoho bytostí bude bdít nad tebou, nad každým z vás, přišel ten správný čas.
S příchodem jara rozkvétáte jako poupě v květ a děje se to teď, teď hned. Hluboký nádech a výdech.

Jste součástí terapie světla a právě teď veškeré pochybnosti o sobě smetla. S hlubokými nádechy prociťte svou krásnou a jedinečnou duši. Cítíte lásku, laskavost, pokoru a klid.

Ach, je krásné tady na Zemi být a vykonávat to, proč jsem sem přišel, proč jsem tady. Již
nebojím se vykonávat vše, proč jsem přišel a proč jsem tady.

Strach z nejistoty v mnohých z vás visel, s touto energií odešel a láskyplný proud přišel.

Po božském právu beru si klid a mír a s odvahou a nadšením půjdu světem.
Jsem připraven/a otevřít plně své dary a projevit je tady.

Přijímám vesmírné spojení a otevírám se svému vyššímu moudrému já. Je to část božství ve mně a přijímám ho naplno do svého těla, to je to, co moje duše vždy chtěla, po čem toužila a co si přála zde vykonat.

Právě teď aktivujete své vnitřní kody s posvátnými dary k předávání teď a tady.
Ano správný čas nadešel, tak ukažte vnitřní dary světu, proč že jste tu.

Každý z vás přináší jedinečné dary a poslání skrze váš chrám -vaše tělo, dnes přijímáte odvahu, aby se vše v realitě dělo.
Veškeré energie strachů a obav lze v nové energii planety odpojit a mnoho moudrých zkušeností z minulých životů, ve vaší multidimenzionální DNA do reality zapojit.

Vezměte si vše, co vám po tisících letech náleží, na vaší touze a nadšení vždy velmi záleží.

Strach z ublížení, z nejistoty, z nepochopení necháváte již nyní stranou a vydáváte se s odvahou vpřed posvátnou branou.

Posvátnost, velkolepost, jedinečnost je součásti vás všech, řekněte:

Ano, beru si ji zpět a to teď hned.
S moudrostí své duše toužím jít světem, chci být příkladem všem i dětem.
Já odhaluji své vnitřní mistrovství ve svém těle a cítím se opět velkolepě a skvěle.

Každý z vás pod pochybnostmi mnoho krásných darů skrývá, tak to po mnoho inkarnací bývá.

Nyní nastal nový čas svou jedinečnost projevit v plné míře a udržet se v této velkolepé víře.

Nejistotu a strach vystřídá vnitřní klid a mír, který roztočí váš energetický vír.

Již není třeba se schovávat a nepochopení se obávat.
Pouhé zápisy vašich duší to byly, a právě ty vám v akci projevit se, bránily.

Nastal čas k naplnění vašeho posvátného plánu a rozpuštění naprogramovaného vnitřního klamu.

Každý jste jedinečný ve svém projevu vnitřních darů a poslání. Konkurence mezi vámi není, vzájemně jste propojení pro oblast vašeho působení.

Ano já s vnitřní odvahou dnes říkám – vnitřní tíhy a záznamy mi již nebrání, já se projevu mé duše nebráním.

Já jsem připraven/a otevřen/a naplnit svůj posvátný plán, který mi byl dán a s božskou důvěrou po tisíciletí byl ve mne uchován.

Já s odvahou a nadšením jdu světem, jsem příkladem všem i dětem nového vědomí, já s pokorou přijímám své božské vyšší vedení.

Úcta, respekt, pokora, svoboda, radost a klid je součástí mého bytí, každého, kdo touží po klidu a lásce mé světlo po duši pohladí a za srdce chytí.

Já s hlubokým nádechem aktivuji vše ve svém těle a energetickém poli, s výdechem rozpouštím vše co uvnitř bolí.

Já jsem posvátný/á velkolepý/á , jedinečný/á.
Já jsem trvalým spojením se svým moudrým vyšším já a s odvahou nadšení do projevení svých darů v realitě dám.

Pamatujte jste průkopníci změn v novém čase, dostáváte posvátnou příležitost k projevu božských darů zase.
Již není čas se schovávat, ale nový směr životu na planetě Zemi udávat.

Ano já jsem připraven/a naplnit svůj božský plán.
Já jsem kanálem pro kosmický zdroj k propojení s energii Země, jsem vysílač a přijímač, tady a teď říkám s hlubokým nádechem ano, již je tato energie ve mě.
Já přijímám svou božskou moc a sílu pro tvoření v pravdě, teď.

Je čas vylézt z tíživé ulity a vynést své božské dary, své světlo do reality.

Jste vyvolení a požehnání pro konání a tvoření v první linii pozemských energetických změn.

S touhou a odvahou vystupuji se svými dary ven.
Aktivuji svůj vnitřní posvátný šém, svůj svatý grál a s odvahou předávám ho láskyplně a s pokorou dál.

s objetím Marcela Němcová
Miluji můj krásný život, mým posláním je pomáhat s odhalováním a přepisem podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pomáhám všem, kteří chtějí odhalit a pochopit, co a proč se nám v životě vlastně děje. Zcela zdarma pro vás vkládám léčivá poselství ze Zdroje na můj blog a rozesílám vám přijatá channelovaná poselství e-mailem. Pořádám vysokovibrační semináře a přijímám pozvánky na lektorské přednášky. Nabízím vám osobní sezení - vysokovibrační meditační proces vnitřní proměny a aktivace Můj příběh a více informací tady Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma Máte již mojí knihu se souborem poselství ze Zdroje? Kniha Dvojplamen v realitě
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.